Andere kosten naast incassokosten niet toegestaan
Sinds de komst van de wet Normering Buitengerechtelijke Incassokosten is het enkel toegestaan de aangegeven staffel in de wet voor het berekenen van incassokosten te gebruiken. Dit levert een minimum van 40 € en een maximum van 6775 € aan incassokosten op.

Alle andere kosten die u eventueel bij het incasseren maakt, zoals bijvoorbeeld bij het opvragen van kvk-handelsinformatie, het maken van administratiekosten, uurloon aan personeelskosten, portokosten, telefoonkosten etc, mogen dus niet meer additioneel gefactureerd worden.

Ook het verhogen van de hoofdsom met wettelijk verschuldigde rente voor vorderingen tot één jaar oud behoort niet meer tot de mogelijkheden.

De staffel voor het berekenen van incassokosten als aangegeven in de wet Normering Buitengerechtelijke Incassokosten geldt als all-intarief.

Maximale incassokosten