Incasso

Vordering betwisten

Vordering betwisten Met het betwisten van een vordering geeft u formeel aan dat u het niet eens bent met de […]

Lees verder
Incasso

Verjaring vordering

Verjaring vordering Aan iedere vordering kleeft een verjaringstermijn. Dit houdt in dat na verloop van de verjaringstermijn betaling niet meer […]

Lees verder