Factuurkorting voor snelle betalers
Veel bedrijven zitten verlegen om liquide middelen. Om dit probleem te verhelpen worden vaak de creatiefste oplossingen bedacht. Toch levert het oplossen van het liquiditeitsprobleem middels het bieden van een factuurkorting bij snelle betaling niet altijd meer waarde op. Het kan zelfs averechts werken als waardecreatie het doel van de onderneming is.

Een voorbeeld:
Een klant heeft voor 250.000 € producten afgenomen, en krijgt 2 betaalmogelijkheden: betaal binnen 20 dagen en krijg 2% korting, of betaal binnen 90 dagen zonder korting. Het doel van de leverancier is maximale waardecreatie. Levert de betaaltermijn met de korting, of de betaaltermijn zonder korting het meeste waarde op?

Uitwerking:
Door de tijdsvoorkeur van kapitaal is het bij beide betaaltermijnen te verwachten dat op de laatste dag betaald wordt.

Betaaltermijn van 20 dagen met 2% korting
Bij de betaaltermijn van 20 dagen krijgt de klant 2% korting. Wanneer hij hier gebruik van maakt, dient hij dus binnen 20 dagen € 245.000 over te maken.

Betaaltermijn van 60 dagen zonder korting
De 40 extra dagen tussen een betaaltermijn van 20 dagen en een betaaltermijn van 60 dagen, kosten de leverancier € 5.000 (€ 250.000 – € 245.000). Uitgedrukt in een percentage kost dit dus € 5.000 / € 245.000 = 2,04%. Op jaarbasis levert dit aan enkelvoudig rente (€ 5000 / € 245000) x (360 / 40) = 18,37% op.

De rente op vreemd vermogen is veelal lager dan 18,37%. In dergelijke gevallen is een leverancier dus goedkoper uit door leveringen zonder korting en een betaaltermijn van 60 dagen aan te bieden, en de liquiditeitsval op te vangen met vreemd vermogen.