Gerechtelijk incassotraject
Wanneer een debiteur na het ontvangen van een aanmaning geen betalingsregeling wil treffen en een vervallen factuur onbetaald laat, kan overgegaan worden tot het gerechtelijk incassotraject.

In deze fase wordt de debiteur gedagvaard en dient deze voor de rechter te verschijnen.

Toegang tot een gerechtelijk traject staat ook open wanneer de debiteur de vordering simpelweg betwist. Bij ingang van een gerechtelijk incassotraject wordt veelal een afweging gemaakt tussen proceskosten en het verhaalsrisico.

Wanneer de debiteur na een bevel hiertoe van de rechter nog niet betaalt, kan overgegaan worden tot de executiefase. Er kan bijvoorbeeld beslag worden gelegd op roerend of onroerend goed en/of op de inkomsten van de debiteur.