Rueb Incasso is een full service incassobureau

Artikelen over incasso:
Vordering verkopen

Vordering verkopen Naast het proces van zelf een vordering incasseren, het uit handen geven van een vordering en deze door […]

Beslagvrije voet

Beslagvrije voet Aangepast aan gegevens beslagvrije voet 1-7-2019 De beslagvrije voet is een belangrijke variabele voor deurwaarders. Deze mogen namelijk […]

Verrekening

Verrekening Het komt voor dat schuldeiser en schuldenaar over en weer verbintenissen hebben. Wanneer één der partijen zijn verbintenis(sen) niet […]

Betalen onder protest

Betalen onder protest Wanneer u een geschil heeft met een contractspartij is het geheel niet betalen van een openstaande vordering […]

Recht op matiging

Recht op matiging Met de komst van de wet Normering Buitengerechtelijke Incassokosten is het recht op matiging van incassokosten uitgesloten. […]

Verjaring vordering

Verjaring vordering Aan iedere vordering kleeft een verjaringstermijn. Dit houdt in dat na verloop van de verjaringstermijn betaling niet meer […]