Rueb Incasso is een full service incassobureau

Artikelen over incasso:
Verjaring vordering

Verjaring vordering Aan iedere vordering kleeft een verjaringstermijn. Dit houdt in dat na verloop van de verjaringstermijn betaling niet meer […]