Loonbeslag
Loonbeslag is een middel om een vordering te innen. Beslag op een vordering noemen we derdenbeslag. De derde is in casu de schuldenaar van de vordering. Indien de vordering bestaat uit het ontvangen van loon door een werknemer van een werkgever spreken we van loonbeslag.

Bij loonbeslag wordt er ten behoeve een vordering van een schuldeiser een deel van het salaris of de uitkering van een schuldenaar ingehouden. Loonbeslag wordt ingezet door gerechtsdeurwaarders veelal na vonnis van een rechter (o.a. CJIB, UWV en DUO kunnen zonder tussenkomst van de rechter loonbeslag opleggen).

Het maximaal mogelijke maandelijkse loonbeslag is afhankelijk van de beslagvrije voet van de schuldenaar.

Voordeel
Het feit dat een schuldenaar middels loonbeslag geen salaris of uitkering kan verbergen, maakt het middel bijzonder effectief. Het is ook een middel dat zorgt voor tijdige betaling, daar zowel salaris als uitkeringen veelal maandelijks uitgekeerd worden.

Nadeel
Een nadeel van loonbeslag is dat de werkgever van de schuldenaar altijd op de hoogte wordt gesteld. Deze krijgt van de gerechtsdeurwaarder een beslagexploot (gerechtsdeurwaarder deelt hierin de werkgever mede dat hij beslag legt op de vordering van de werknemer op de werkgever; het loon) overhandigd en moet verplicht meewerken aan het loonbeslag van een werknemer (doet hij dit niet, dan kan hij aansprakelijk worden gesteld voor de totale openstaande vordering van de werknemer). Dit gaat veelal gepaard met additionele kosten voor de werkgever. Deze kosten omvatten zowel administratieve verplichtingen (uitbetaling van salaris op verschillende rekeningnummers) als arbeidskosten (verplicht invullen aan door gerechtsdeurwaarder opgestelde vragenlijsten).

Voor de werknemer met loonbeslag geldt dat deze zich mogelijk niet meer volledig inzet voor de werkgever, daar zijn volledige loon boven de beslagvrije voet richting de schuldeiser gaat. Deze vlieger gaat echter in alle redelijkheid niet op, want loonbeslag loopt in principe door totdat de schuld afbetaald is.

Beyn Mensenwerk

Dit artikel over loonbeslag is geschreven in samenwerking met onze partner Beyn Mensenwerk.