Maximale betalingstermijn
Betalingstermijnen bij overeenkomsten tussen bedrijven onderling en bedrijven en overheden zijn wettelijk vastgelegd. Was voorheen de regel dat de betalingstermijn niet onredelijk mag zijn, heden ten dage geldt voor iedere specifieke situatie een bijbehorende wettelijke maximale betalingstermijn.

Overeenkomsten tussen bedrijven

Bij overeenkomsten tussen bedrijven zijn er qua betalingstermijnen twee mogelijkheden:

  1. In de overeenkomst mag – zonder additionele voorwaarden –  een betalingstermijn van maximaal 60 dagen afgesproken worden.
  2. Wanneer de overeenkomst geen betalingstermijn meldt, geldt een betalingstermijn van 30 dagen na de dag van ontvangst van de factuur door de schuldenaar.

Overeenkomst tussen bedrijf en overheid

Bij overeenkomsten tussen bedrijf en overheid geldt een vaste maximale betalingstermijn van 30 dagen na ontvangst van de factuur.

Consequentie van het niet voldoen aan regelgeving wettelijke betalingstermijnen

De regelgeving omtrent betalingstermijnen geldt enkel voor bedrijven en overheid (niet voor consumenten). Dit biedt bij het vervallen van de wettelijke betalingstermijn bij overeenkomsten tussen bedrijven onderling en bedrijven en overheden direct de mogelijkheid om incassokosten en wettelijke rente in rekening te brengen. Enkel consumenten moeten immers aangemaand worden alvorens voorgenoemde additionele kosten in rekening te mogen brengen. Voor bedrijven en overheden geldt deze aanmaningsregel niet.