Pre-incasso
Incassobureaus bieden een variëteit aan diensten aan. Veel incassobureaus zijn de core-business van het enkel incasseren van vorderingen reeds jaren voorbijgestreefd met additionele dienstverlening als advies en ondersteuning bij debiteurenbeheer en het opkopen van vorderingen.

Deze diensten hebben veelal met elkaar gemeen dat ze geactiveerd worden nadat de betaaltermijn van een vordering vervallen is. Een ontwikkeling die hier tegenin druist is de nieuwe dienst pre-incasso.

Bij pre-incasso wordt de schuldenaar nog voordat een betaaltermijn verloopt gewezen op zijn betaalverplichting. Zulks kan bijvoorbeeld geschieden op het briefpapier van een incassobureau. Een pre-incassobrief biedt op subtiele wijze de vordering bij de schuldenaar onder ogen en waarschuwt direct voor additionele kosten wanneer de schuldenaar zich niet aan de betaaltermijn houdt.

Een goed uitgevoerd pre-incassotraject zorgt ervoor dat vorderingen tijdig betaald worden en de klantrelatie behouden blijft. Daar een pre-incassotraject voor een incassobureau volledig te automatiseren is, zijn de kosten voor de schuldeiser veelal lager dan het verlies in tijdswaarde van kapitaal als gevolg van latere betaling.

Vuurkamp turnarounds

Dit artikel over het voorkomen van te laat betaalde facturen is geschreven in samenwerking met onze partner Vuurkamp.