Gerechtelijke fase

Gerechtelijk incassotraject

Gerechtelijk incassotraject Wanneer een debiteur na het ontvangen van een aanmaning geen betalingsregeling wil treffen en een vervallen factuur onbetaald […]

Lees verder
Buitengerechtelijke fase

Incassokosten bij meerdere vorderingen

Incassokosten bij meerdere vorderingen Wanneer uw klant meerdere vorderingen bij u heeft openstaan, dient u hier bij het factureren van […]

Lees verder
Incasso

Stuiting buiten rechte

Stuiting buiten rechte Aan iedere vordering kleeft een verjaringstermijn. Na verloop van de verjaringstermijn kan de gerechtigde zijn recht niet […]

Lees verder
Incasso

Stuiting in rechte

Stuiting in rechte Aan iedere vordering kleeft een verjaringstermijn. Na verloop van de verjaringstermijn kan de gerechtigde zijn recht niet […]

Lees verder
Incasso

Wat doet een incassobureau?

Wat doet een incassobureau? Een incassobureau incasseert openstaande vorderingen voor schuldeisers bij schuldenaren. De expertise van een incassobureau wordt ingeschakeld […]

Lees verder
Incasso

Voorbeeld: stuiting van de verjaring van een vordering

Aan iedere vordering kleeft een verjaringstermijn. Na verloop van de verjaringstermijn kan de gerechtigde zijn recht niet meer afdwingen. Een […]

Lees verder
Incasso

Vordering betwisten

Vordering betwisten Met het betwisten van een vordering geeft u formeel aan dat u het niet eens bent met de […]

Lees verder
Buitengerechtelijke fase

Vordering verkopen

Vordering verkopen Naast het proces van zelf een vordering incasseren, het uit handen geven van een vordering en deze door […]

Lees verder
Buitengerechtelijke fase

Verrekening

Verrekening Het komt voor dat schuldeiser en schuldenaar over en weer verbintenissen hebben. Wanneer één der partijen zijn verbintenis(sen) niet […]

Lees verder
Buitengerechtelijke fase

Betalen onder protest

Betalen onder protest Wanneer u een geschil heeft met een contractspartij is het geheel niet betalen van een openstaande vordering […]

Lees verder