Verhoog de tarieven voor laatbetalers
Naast de liquiditeitsproblemen die overschrijdingen van een betaaltermijn door een afnemer voor de leverancier vaak met zich meebrengt, is ook het waardeverlies iets wat een leverancier niet uit het oog mag verliezen. Geld dat je later ontvangt, is immers minder waard dan geld dat je vandaag ontvangt.

Leveranciers zouden hier in de prijsstelling rekening mee moeten houden. De wettelijke rente biedt immers enkel soelaas wanneer de vermogenskostenvoet van de leverancier lager is. Dit is vaak niet het geval. Het is om deze reden enkel mogelijk om de netto contante waarde van een levering aan een laatbetaler gelijk te laten liggen met de netto contante waarde van een afnemer die op tijd betaalt, door de prijzen die aan de laatbetaler berekend worden te verhogen.

De verhoging dient ervoor te zorgen dat de netto contante waarde van de verlate betaling in balans is met een betaling die wel tijdig ontvangen wordt. Op deze manier wordt los van mogelijke liquiditeitsproblemen die leveranciers kunnen ervaren door laatbetaling, in ieder geval de waarde van de verlate betaling gelijkgetrokken.