Voorbeeld betalingsherinnering
Een betalingsherinnering is veelal de eerste communicatie vanuit de schuldeiser jegens de schuldenaar wanneer deze na het vervallen van de betalingstermijn een factuur niet heeft voldaan. In de betalingsherinnering wordt verzocht een openstaande factuur te betalen.

Veelal bevat de betalingsherinnering nog niet de juridische lading van een ingebrekestelling, al behoort dit wel tot de mogelijkheden. Indien er geen ingebrekestelling plaatsvindt, dient na het versturen van de betalingsherinnering en het wederom uitblijven van betaling, alsnog een aanmaning inclusief ingebrekestelling verstuurd te worden voordat bijvoorbeeld incassokosten gerekend mogen worden.

Een betalingsherinnering kan zowel schriftelijk als mondeling geschieden. Gezien de kracht van het aanmaken van een dossier verdient een schriftelijke betalingsherinnering de voorkeur.

De toonzetting is bij een betalingsherinnering vaak vriendelijk. Klantbehoud staat voorop. Vandaar dat de ingebrekestelling bij de eerste betalingsherinnering vaak ontbreekt. Naast de mogelijkheid dat de schuldenaar willens en wetens niet betaalt, bestaat er immers een mogelijkheid dat deze de factuur niet heeft ontvangen, of dat betaling er simpelweg bij in is geschoten.

Na het uitblijven van betaling na één of twee betalingsherinneringen zonder ingebrekestelling volgt veelal de aanmaning inclusief ingebrekestelling.

Een voorbeeld van een betalingsherinnering:

Plaats, datum

Betreft: Betalingsherinnering

Factuur: X

Geachte heer Y,

Uit onze administratie blijkt dat factuur X met factuurdatum 1 december 2019 nog niet is voldaan. De betalingstermijn is sedert 1 januari 2020 vervallen.

Graag brengen wij factuur X middels deze betalingsherinnering weder onder uw aandacht. Hierbij verzoeken wij u vriendelijk het openstaande bedrag van X onder vermelding van factuurnummer X binnen 8 dagen te voldoen.

Factuurnummer:

Factuurdatum:

Omschrijving:

Bedrag:

Indien uw betaling en deze brief elkaar hebben gekruist, kunt u deze betalingsherinnering als niet verzonden beschouwen.

Mocht u vragen hebben, of bent u van mening dat de factuur ten onrechte is verstuurd, neemt u dan gerust contact met ons op. Wij zijn te bereiken via nummer X.

Met vriendelijke groet,

Mevrouw de Vries

Directeur De Vries BV

Bijlage: Factuur