Vordering betwisten
Met het betwisten van een vordering geeft u formeel aan dat u het niet eens bent met de verschuldigdheid van een vordering.

Niet eens zijn kan bijvoorbeeld impliceren dat u de vordering in zijn geheel betwist, een geschil hebt naar aanleiding van de uitvoering van de achterliggende overeenkomst en als gevolg hiervan de vordering gedeeltelijk betwist (bv. door een klacht over het product of de geleverde dienst), u niet in gebreke gesteld bent en derhalve de vordering niet maar de incassokosten wel betwist of de incassokosten niet overeenstemmen met de wettelijk bepaalde maxima en u het gedeelte van de incassokosten dat de maxima overtreft betwist.

Belangrijk is altijd het gedeelte van de vordering te voldoen waar u het wel mee eens bent. Dit voorkomt toevoeging van additionele kosten over het gedeelte van de vordering dat u niet betwist. Indien u het bijvoorbeeld wel eens bent met de vordering, maar niet met de incassokosten, betaalt u enkel de vordering. Dit dient u wel op de door de tegenpartij aangegeven manier te doen, vergezeld met een duidelijke omschrijving van de betaling zodat hierover geen misverstanden kunnen ontstaan. Zonder duidelijke omschrijving zou een schuldeiser bijvoorbeeld kunnen denken dat u 80% van zowel de vordering als de incassokosten hebt voldaan, terwijl u de bedoeling had om 100% van de vordering en 0% van de incassokosten te voldoen.

Een vordering betwisten betekent niet automatisch dat u deze niet hoeft te betalen. Wanneer u fout zit met de betwisting heeft u een betaalverplichting voor zowel de vordering als de additionele kosten.

Eventueel kunt u het zekere voor het onzekere nemen, en de vordering inclusief eventuele additionele kosten als incassokosten onder protest betalen. U betaalt hiermee onder voorbehoud, en houdt het recht op de gedane betaling terug te komen. Betaling onder protest dient u wel vooraf aan te geven bij de tegenpartij. U kunt dan terugbetaling vorderen binnen een redelijke termijn. De reden dat u toch onder protest betaalt, is omdat u additionele kosten uwerzijds wilt voorkomen.

Belangrijk bij het betwisten van een vordering is dat u tijdig contact opneemt met de tegenpartij en een dossier aanlegt van uw handelen.