Wat doet een gerechtsdeurwaarder?
Een gerechtsdeurwaarder vormt een ondersteunende factor bij de uitvoering van de rechtspraak. De gerechtsdeurwaarder is veelal zowel openbaar ambtenaar als ondernemer. Als openbaar ambtenaar voert de gerechtsdeurwaarder taken uit die bij wet aan hem toegewezen krijgen. De gerechtsdeurwaarder handelt dan ‘In naam des konings’.

De activiteiten van een gerechtsdeurwaarden zijn onder te verdelen in ambtshandelingen en niet-ambtshandelingen.

Bij ambtshandelingen kan bijvoorbeeld gedacht worden aan het doen van dagvaardingen en andere betekeningen, het doen van gerechtelijke aanzeggingen, bekendmakingen, protesten en verdere exploten, ontruimingen, beslagen, executoriale verkopingen, gijzelingen en andere handelingen, behorende tot of vereist voor de uitvoering van executoriale titels dan wel voor de bewaring van rechten, het doen van protesten van non-acceptatie of non-betaling van wissels, orderbiljetten en dergelijke en het opmaken van een akte van interventie aan de voet van het protest en het ambtelijk toezicht bij vrijwillige openbare verkopingen van roerende lichamelijke zaken bij opbod, bij opbod en afslag, of bij afslag

Bij niet-ambtshandelingen kan bijvoorbeeld gedacht worden aan het verstrekken van juridische adviezen en het ondersteunen van schuldeisers bij een incassotraject.