Wat doet een incassobureau?
Een incassobureau incasseert openstaande vorderingen voor schuldeisers bij schuldenaren. De expertise van een incassobureau wordt ingeschakeld door de schuldeiser, om zodoende de openstaande vordering geïncasseerd te krijgen.

Incassokosten

Wanneer een openstaande vordering vervallen is, wordt allereerst zonder incassokosten een aanmaning verstuurd. Dit geschiedt met een betaaltermijn van 2 weken. Pas na deze termijn factureert het incassobureau de schuldenaar incassokosten.

Deze incassokosten zijn wettelijk vastgelegd in het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten. Het inschakelen van een incassobureau door een schuldeiser is voor de schuldeiser meestal gratis. Betaling van het incassobureau geschiedt door de schuldenaar middels het toevoegen van de wettelijke incassokosten aan de vordering.

Incassobureau

Een incassobureau begint veelal met het versturen van een brief naar de schuldenaar. Hierbij vermeldt deze dat het incassobureau is ingeschakeld om de vordering voor de schuldeiser te incasseren.

Wanneer een schuldenaar op basis van de brief niet tot betaling overgaat, staan additionele middelen een incassobureau ter beschikking. Zo kan een huisbezoek plaatsvinden en kan de schuldenaar op het werk gebeld worden. Het doel hierbij is voornamelijk om met de schuldenaar in contact te komen.

Wanneer contact gelegd is met de schuldenaar, wordt de vordering besproken. Er wordt door een incassobureau in deze fase daadwerkelijk in gesprek gegaan met de schuldenaar, om zodoende tot een passende oplossing voor het geschil te komen. Een oplossing kan bijvoorbeeld directe betaling of het overeenkomen van een betalingsregeling zijn. Het incassobureau bewaakt vervolgens het afgesproken traject. Het is deze fase waarin het incassobureau zicht krijgt op de redenen omtrent het niet betalen door de schuldenaar.

Vorderingenopkoper en de gerechtelijke fase

Indien de vordering onbetaald blijft, of de betalingsregeling gebroken wordt, kan overgegaan worden tot het verkopen van de vordering aan een vorderingenopkoper of kan de gerechtelijke fase ingegaan worden. Een incassobureau adviseert de schuldeiser welke van de twee opties het meeste soelaas biedt.

Vorderingenopkoper

Wanneer er geen zicht is op het betalen door de schuldenaar en de gerechtelijke fase waarschijnlijk duurder is dan het voordeel dat ermee beoogd wordt, biedt het verkopen van de vordering aan een vorderingenopkoper mogelijk uitkomst. De schuldeiser krijgt dan bijvoorbeeld 50% van de vordering uitbetaald, en de vorderingenopkoper hoopt meer betaald te krijgen van de schuldenaar. De schuldeiser geeft hiermee de vordering op, maar de vorderingenopkoper gaat aan de slag. Vorderingenopkopers gebruiken veel agressievere methoden, en hebben geen oog voor het klantbehoud voor de oorspronkelijke schuldeiser en de schuldenaar. Wanneer reputatieschade een twistpunt is, wordt meestal geadviseerd de vordering niet te verkopen aan een vorderingenopkoper.

Gerechtelijke fase

In de gerechtelijke fase wordt de debiteur gedagvaard en dient deze voor de rechter te verschijnen. Niet alle incassobureaus beschikken over juristen die de gerechtelijke fase begeleiden. In sommige gevallen dient de schuldeiser zich tot een andere partij te wenden.

Toegang tot een gerechtelijk traject staat ook open wanneer de debiteur de vordering simpelweg betwist. Bij ingang van een gerechtelijk incassotraject wordt veelal een afweging gemaakt tussen proceskosten en het verhaalsrisico.

Executiefase

Als de schuldenaar na een bevel hiertoe van de rechter nog niet betaalt, kan overgegaan worden tot de executiefase. Er kan bijvoorbeeld beslag worden gelegd op roerend of onroerend goed en/of op de inkomsten van de schuldenaar.