Wat kost het als een factuur te laat betaald wordt?
Dat degelijk debiteurenbeheer noodzakelijk is voor het tijdig verkrijgen van liquide middelen om zodoende bijvoorbeeld zelf geen liquiditeitsproblemen te ervaren is de meeste ondernemingen wel duidelijk. Los van de liquiditeitsproblemen speelt er echter een tweede onderwerp dat verbonden is aan laatbetalers: een verlies van waarde van de vordering door het verstrijken van tijd.

Hoeveel kost het de schuldeiser als een factuur te laat betaald wordt? Hoeveel brengt het de schuldenaar op? Het is voornamelijk de vermogenskostenvoet van beide partijen die de schade versus opbrengst bepaalt.

Vermogenskostenvoet
De vermogenskostenvoet is een indicatie van de kosten van het vermogen van een onderneming. Ondernemingen zijn veelal gefinancierd met eigen- en vreemd vermogen. Voor zowel eigen- als vreemd vermogen geldt dat er een bepaald rendement gemaakt moet worden om deze verstrekking van financiering op netto contante waarde-basis neutraal te maken. De samenstelling van de financieringsstructuur tezamen met de risicograad bepaalt de vermogenskostenvoet van een onderneming.

Een bedrijf met een lage vermogenskostenvoet ervaart minder waardeverlies van laatbetalers dan een bedrijf met een hoge vermogenskostenvoet. Kleine bedrijven kennen door hun hogere risicograad veelal een vermogenskostenvoet van >20%.

Een voorbeeld:
Zodra de vermogenskostenvoet bekend is (het valt buiten de scope van deze website de berekening te tonen, maar liefhebbers kunnen afdoende informatie via Google vinden), kan middels de tijdswaarde van kapitaal bepaald worden hoeveel een te laat ontvangen betaling een schuldeiser aan waarde kost en een schuldenaar aan waarde oplevert. De vermogenskostenvoet van zowel schuldeiser als schuldenaar in dit voorbeeld bedraagt 14%.

  1. Situatie 1: Een openstaande factuur van € 100.000 wordt vandaag betaald
  2. Situatie 2: Een openstaande factuur van € 100.000 vervalt vandaag, maar wordt pas over 3 maanden betaald. Er worden geen additionele kosten gerekend.

Uitwerking situatie 1:
De netto contante waarde voor zowel de schuldeiser als de schuldenaar bij het vandaag voldoen van de openstaande vordering van € 100.000 is voor beide partijen € 100.000. Er gaat immers geen tijdswaarde verloren.

Uitwerking situatie 2:
De netto contante waarde voor de schuldeiser wanneer de vordering van € 100.000 over 3 maanden ontvangen wordt, ligt in kapitaal uitgedrukt alsof het vandaag ontvangen wordt op € 96.777,36.

Dit wordt berekend door middels de vermogenskostenvoet de tijdswaarde van kapitaal te verwerken in het op een later tijdstip ontvangen van de betaling ( (€ 100.000 / (1,14^0,25) ) = € 96.777,36 ). Ondanks dat er over 3 maanden gewoon € 100.000 ontvangen wordt, is dit uitgedrukt in kapitaal van vandaag dus maar € 96.777,36 waard. Een waardeverlies van € 100.000 – € 96.777,36 = € 3222,64!

( € 100.000 is het openstaande bedrag, 1,14 staat voor 1 plus de vermogenskostenvoet van 14% over één jaar, 0,25 staat voor de 3 maanden (0,25 jaar) dat de factuur te laat betaald wordt. )

Daar de schuldenaar in dit voorbeeld eenzelfde vermogenskostenvoet van 14% kent, ligt zijn voordeel op € 3222,64. Voor de schuldenaar loont het zich dus een vordering te laat te betalen. Vooral grotere bedrijven zijn zich bewust van de tijdswaarde van kapitaal. Ze betalen – ook wanneer ze geen liquiditeitsproblemen kennen – bewust te laat doordat ze graag de waardecreatie genieten door optimaal gebruik te maken van de tijdswaarde van kapitaal.