Wettelijke rente
Als een schuldenaar een betalingstermijn overschrijdt, mag een schuldeiser rente factureren over het openstaande bedrag. Zulks geldt zowel voor handelstransacties als niet-handelstransacties. De maximaal te rekenen rente volgens de wet wordt de wettelijke rente genoemd.

Kapitaal dat op een later moment ontvangen wordt, is minder waard dan kapitaal dat vandaag ontvangen wordt. De wettelijke rente verdisconteert dit, en verstrekt de schuldeiser bij het overschrijden van de betalingstermijn door een schuldenaar voor het geleden kapitaalverlies een schadevergoeding. Deze loopt door de tijdswaarde van kapitaal immers schade op wanneer vorderingen niet binnen de overeengekomen termijn betaald worden.

Er zijn 2 soorten wettelijke rente:

  1. Bij leveringen aan bedrijven en overheid geldt de wettelijke rente voor handelstransacties
    1. (op 1 juli 2021 8 %).
  2. Bij leveringen aan consumenten geldt de wettelijke rente voor niet-handelstransacties
    1. (op 1 juli 2021 2 %).

Let op: Consumenten dienen eerst in gebreke gesteld te worden voordat wettelijke rente gefactureerd mag worden.